Tin tuyển dụng

Công ty Khánh Toàn thông báo tuyển nhân sự tháng 02/2019

Công ty Khánh Toàn thông báo tuyển nhân sự tháng 02/2019

(Cập nhật: 12/10/2018 3:07:39 PM)

Để mở rộng kinh doanh tại trụ sở 173 Quang Trung - TP Nam Định, Công ty Khánh Toàn cần tuyển nhân sự tại các vị trí sau: