Thông báo nhân viên nghỉ việc tháng 10/2018

Thông báo nhân viên nghỉ việc tháng 10/2018

(Cập nhật: 10/20/2018 10:41:22 AM)

Kính gửi : Quý khách hàng và quý đối tác !

Trước hết, Công Ty Khánh Toàn xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời gian qua. Để thuận lợi cho việc liên hệ công việc, Cty xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Quý đối tác về việc thay đổi nhân sự Phòng kỹ thuật của Công ty như sau :

        Kỹ thuật: Trần Đăng Thắng 

Đã nghỉ việc tại Cty  kể từ ngày 1/10/2018. 

Mọi công việc liên quan đến nhân viên có tên Trần Đăng Thắng xin Quý khách hàng và Quý đối tác vui lòng liên hệ trực tiếp đến Cty Khánh Toàn điện thoại: 0228-3862862 , 0228-3848567

Kể từ ngày 1/10/2018,  tất cả các thông tin, tài liệu, hình ảnh, giao dịch của nhân viên Trần Đăng Thắng dưới danh nghĩa là Công ty Khánh Toàn là không hợp pháp và Cty sẽ không chịu trách nhiệm về hoạt động của các cá nhân trên.

Trân trọng cám ơn Quý khách hàng và Quý đối tác đã tin tưởng và hợp tác !

      Cty Khánh Toàn trân trọng thông báo