Công ty Khánh Toàn thông báo nghỉ lễ

Công ty Khánh Toàn thông báo nghỉ lễ

(Cập nhật: 4/30/2021 5:34:31 PM)

Thông báo

- Thời gian nghỉ: Thứ 7 ngày 30/4/2021
- Thời gian làm việc trở lại: Ngày 1/5/2021
Chúc quý khách có kỳ nghỉ lễ nhiều niêm vui cùng gia đình!

Nghỉ lễ 30/4/2021