Phân phối các loại máy trợ giảng chính hãng giá tốt nhất Nam Dịnh

Máy trợ giảng KungFu KF-HD688-2
 
1,390,000 VNĐ

Máy trợ giảng KungFu KF-HD688-2

Trợ giảng Shidu 611
 
780,000 VNĐ

Trợ giảng Shidu 611

Máy trợ giảng APORO T18
 
1,200,000 VNĐ

Máy trợ giảng APORO T18

Máy trợ giảng Aporo T20
 
850,000 VNĐ

Máy trợ giảng Aporo T20

Máy trợ giảng Aporo T9
 
950,000 VNĐ

Máy trợ giảng Aporo T9

MÁY TRỢ GIẢNG KUNGFU KF-MTG045S
 
850,000 VNĐ

MÁY TRỢ GIẢNG KUNGFU KF-MTG045S

Máy trợ giảng Zansong M80
 
650,000 VNĐ

Máy trợ giảng Zansong M80

Máy trợ giảng Camac Unizone UZ-9288 FII
 
3,990,000 VNĐ

Máy trợ giảng Camac Unizone UZ-9288 FII

Máy trợ giảng Camac Unizone 9580KM
 
4,090,000 VNĐ

Máy trợ giảng Camac Unizone 9580

Máy trợ giảng không dây KUNGFU KF-018SKM
 
690,000 VNĐ

Máy trợ giảng không dây KUNGFU KF-018S

Thiết bị trợ giảng UNIZONE 9088
 
1,100,000 VNĐ

Thiết bị trợ giảng UNIZONE 9088

Thiết bị trợ giảng UNIZONE 9088SKM
 
650,000 VNĐ

Thiết bị trợ giảng UNIZONE 9088S