Thiết bị mạng 3G

Bộ phát Wifi 4G LTE CP100 có cổng Lan
 
1,090,000 VNĐ

Bộ phát Wifi 4G LTE CP100 có cổng Lan

Wi-Fi Di Động 4G LTE M7350
 
1,450,000 VNĐ

Wi-Fi Di Động 4G LTE M7350

Bộ phát sóng wifi cắm sim có cổng lan VNPT R4G-22N Lte Router
 
1,550,000 VNĐ

Bộ phát sóng wifi cắm sim có cổng lan VNPT R4G-22N Lte Router

Bộ phát di động Pod 4G - WD670
 
790,000 VNĐ

Bộ phát di động Pod 4G - WD670

Bộ phát wifi 4g Huawei B310As-852KM
 
1,350,000 VNĐ

Bộ phát wifi 4g Huawei B310As-852

Bộ phát Wifi 4G LTEKM
 
680,000 VNĐ

Bộ phát Wifi 4G LTE

Bộ phát 3G TPlink M5360KM
 
650,000 VNĐ

Bộ phát 3G TPlink M5360

Bộ mở rộng TPLink WA860RE
 
490,000 VNĐ

Bộ mở rộng TPLink WA860RE

Bộ phát 3G/4G TPlink M7200			KM
 
1,090,000 VNĐ

Bộ phát 3G/4G TPlink M7200

Bộ phát 4G Huawei B310S-22
 
139,000 VNĐ

Bộ phát 4G Huawei B310S-22

Bộ phát di động Router 4G LTE
 
750,000 VNĐ

Bộ phát di động Router 4G LTE

Bộ phát di động Router 4G 5573B
 
900,000 VNĐ

Bộ phát di động Router 4G 5573B