Thiết bị báo động

Báo khách KW - M428
 
350,000 VNĐ

Báo khách KW - M428

Báo khách FA623
 
260,000 VNĐ

Báo khách FA623

Báo động hồng ngoại I-226 báo tại chỗ
 
260,000 VNĐ

Báo động hồng ngoại I-226 báo tại chỗ

Báo động hàng rào SH-100P
 
780,000 VNĐ

Báo động hàng rào SH-100P

Báo khách KW - I318
 
350,000 VNĐ

Báo khách KW - I318

Thiết bị báo động Alin AL6088GSM
 
5,250,000 VNĐ

Thiết bị báo động Alin AL6088GSM

Thiết bị báo động AoLin - AL-8088
 
3,570,000 VNĐ

Thiết bị báo động AoLin - AL-8088

THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY DÙNG SIM GUARDSMAN GS-3500
 
2,000,000 VNĐ

THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY DÙNG SIM GUARDSMAN GS-3500

Hệ thống báo trộm không dây Abell GSM – 103
 
3,450,000 VNĐ

Hệ thống báo trộm không dây Abell GSM – 103

Hệ thống báo trộm không dây Abell GSM – 104KM
 
4,480,000 VNĐ

Hệ thống báo trộm không dây Abell GSM – 104

Thiết bị báo rò rỉ gas GSM - 712 (hoạt động độc lập)
 
585,000 VNĐ

Thiết bị báo rò rỉ gas GSM - 712 (hoạt động độc lập)

Thiết bị báo rò rỉ gas Abell GSM - 202 (hoạt động độc lập)
 
480,000 VNĐ

Thiết bị báo rò rỉ gas Abell GSM - 202 (hoạt động độc lập)

Đầu dò chuyển động không dây Abell GSM - 301 (lắp tường)
 
300,000 VNĐ

Đầu dò chuyển động không dây Abell GSM - 301 (lắp tường)

Đầu dò chuyển động không dây Abell GSM - 303 (lắp trần)
 
380,000 VNĐ

Đầu dò chuyển động không dây Abell GSM - 303 (lắp trần)

Hệ thống báo trộm không dây Abell GSM – 100
 
1,350,000 VNĐ

Hệ thống báo trộm không dây Abell GSM – 100

Hệ thống báo trộm không dây Abell GSM - 102
 
2,450,000 VNĐ

Hệ thống báo trộm không dây Abell GSM - 102

Bộ chuông cửa báo động chống trộm kawa
 
350,000 VNĐ

Bộ chuông cửa báo động chống trộm kawa