Ổ cứng lắp ngoài

Ổ cứng lưu động Trancend 2T
 
2,990,000 VNĐ

Ổ cứng lưu động Trancend 2T

Ổ cứng cắm ngoài Toshiba 1TB lưu động
 
1,690,000 VNĐ

Ổ cứng cắm ngoài Toshiba 1TB lưu động

Ổ cứng cắm ngoài Toshiba 500Gb lưu động
 
1,250,000 VNĐ

Ổ cứng cắm ngoài Toshiba 500Gb lưu động

Ổ cứng cắm ngoài Western 500GBKM
 
1,250,000 VNĐ

Ổ cứng cắm ngoài Western 500GB

Ổ cứng cắm ngoài Western 2TB
 
2,990,000 VNĐ

Ổ cứng cắm ngoài Western 2TB

Ổ cứng cắm ngoài Western 1TB
 
1,780,000 VNĐ

Ổ cứng cắm ngoài Western 1TB