Phân phối các loại nguồn (Power Supply) máy tính, máy chủ tốt nhất Nam Định

Nguồn Máy Tính Antec BP350S
 
549,000 VNĐ

Nguồn Máy Tính Antec BP350S

Nguồn Máy Tính Antec VP500PC
 
929,000 VNĐ

Nguồn Máy Tính Antec VP500PC

Nguồn máy tính Huntkey GAMER STAR 550
 
950,000 VNĐ

Nguồn máy tính Huntkey GAMER STAR 550

Nguồn Máy Tính Antec 400PX
 
650,000 VNĐ

Nguồn Máy Tính Antec 400PX

Nguồn máy tính AcBel E2-470 Plus-470W
 
850,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel E2-470 Plus-470W

Nguồn máy tính AcBel ATX HK350 350W
 
430,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel ATX HK350 350W

Nguồn máy tính Cooler Master Thunder 450W
 
1,000,000 VNĐ

Nguồn máy tính Cooler Master Thunder 450W

Nguồn máy tính Cooler Master Thunder 500W RS500-ACABM3-EU
 
1,240,000 VNĐ

Nguồn máy tính Cooler Master Thunder 500W RS500-ACABM3-EU

Nguồn máy tính Cooler Master GX II Ver 450W(RS450-ACAAB3-EU)
 
1,340,000 VNĐ

Nguồn máy tính Cooler Master GX II Ver 450W(RS450-ACAAB3-EU)

Nguồn TR2 Challenger 500W 80Plus
 
1,100,000 VNĐ

Nguồn TR2 Challenger 500W 80Plus

Nguồn Xigmatek Tauro M 500W
 
1,050,000 VNĐ

Nguồn Xigmatek Tauro M 500W

Nguồn Antec BP300S - 300W
 
450,000 VNĐ

Nguồn Antec BP300S - 300W

Nguồn Xigmantek A500 - 568
 
690,000 VNĐ

Nguồn Xigmantek A500 - 568

Nguồn Xigmantek A400
 
580,000 VNĐ

Nguồn Xigmantek A400

Nguồn Xigmantek A300
 
390,000 VNĐ

Nguồn Xigmantek A300

Nguồn coolerplus X350W
 
350,000 VNĐ

Nguồn coolerplus X350W

Nguồn Hunkey 500W
 
850,000 VNĐ

Nguồn Hunkey 500W

Nguồn Hunkey 350W
 
400,000 VNĐ

Nguồn Hunkey 350W

Nguồn Saga 500W
 
850,000 VNĐ

Nguồn Saga 500W

Nguồn Cooler Master RS450W
 
1,200,000 VNĐ

Nguồn Cooler Master RS450W