Cung cấp tư vấn máy chủ chính hãng, chuyên nghiệp nhất Nam Định

Dell PowerEdge R420 4C E5-2407v2/ no HDD 2.5
 
39,690,000 VNĐ

Dell PowerEdge R420 4C E5-2407v2/ no HDD 2.5

Dell PowerEdge R320 4C E5-2407v2/ PERC H310
 
33,180,000 VNĐ

Dell PowerEdge R320 4C E5-2407v2/ PERC H310

Dell PowerEdge R720 6C E5-2620v2/ Hot-plug 3.5
 
68,250,000 VNĐ

Dell PowerEdge R720 6C E5-2620v2/ Hot-plug 3.5

Dell PowerEdge R620 4C E5-2609v2
 
64,134,000 VNĐ

Dell PowerEdge R620 4C E5-2609v2

IBM System x3650 M4 (7915-F2A)
 
63,840,000 VNĐ

IBM System x3650 M4 (7915-F2A)

Lenovo System x3650 M4/ E5-2640v2 (7915-F3A)
 
62,790,000 VNĐ

Lenovo System x3650 M4/ E5-2640v2 (7915-F3A)

IBM System x3650 M4 (7915-D2A)
 
55,104,000 VNĐ

IBM System x3650 M4 (7915-D2A)

Lenovo System x3500 M4/ E5-2620v2 (7383-C5A)
 
48,069,000 VNĐ

Lenovo System x3500 M4/ E5-2620v2 (7383-C5A)

IBM System x3650 M4 (7915-C2A)
 
46,494,000 VNĐ

IBM System x3650 M4 (7915-C2A)

IBM System x3500 M4 (7383-C2A)
 
45,465,000 VNĐ

IBM System x3500 M4 (7383-C2A)

IBM System x3300 M4 (7382-B2A)
 
32,750,000 VNĐ

IBM System x3300 M4 (7382-B2A)

Lenovo System x3250 M5/ E3-1231v3 (5458-C5A)
 
27,550,000 VNĐ

Lenovo System x3250 M5/ E3-1231v3 (5458-C5A)

Lenovo System x3250 M5/ E3-1220v3 (5458-B2A)
 
24,087,000 VNĐ

Lenovo System x3250 M5/ E3-1220v3 (5458-B2A)

Lenovo System x3100 M5/ E3-1231v3 (5457-C3A)
 
23,790,000 VNĐ

Lenovo System x3100 M5/ E3-1231v3 (5457-C3A)

Lenovo System x3100 M5/ E3-1220v3 (5457-B3A)
 
21,189,000 VNĐ

Lenovo System x3100 M5/ E3-1220v3 (5457-B3A)

HP ProLiant ML310e Generation 8 (712329-371)
 
22,050,000 VNĐ

HP ProLiant ML310e Generation 8 (712329-371)

HP ProLiant DL380e Generation 8 (669253-B21)
 
47,859,000 VNĐ

HP ProLiant DL380e Generation 8 (669253-B21)

HP ProLiant ML370 Generation 6/ X5650 (483880-B21)
 
74,319,000 VNĐ

HP ProLiant ML370 Generation 6/ X5650 (483880-B21)

HP ProLiant DL380 Generation9 8SFF (719064-B21/ 752687-B21)
 
58,380,000 VNĐ

HP ProLiant DL380 Generation9 8SFF (719064-B21/ 752687-B21)

HP ProLiant DL360e Generation 8 (668814-371)
 
52,479,000 VNĐ

HP ProLiant DL360e Generation 8 (668814-371)