Khánh Toàn chuyên cung cấp thiết bị tin học, văn phòng, trường học, Camera, phụ kiện, sửa máy tính, máy in.