Cung cấp các loại máy hủy tài liệu chính hãng chất lượng cao giá rẻ.

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-890C
 
5,840,000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-890C

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-630C
 
3,450,000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-630C

Máy hủy giấy Silicon PS-870C
 
4,890,000 VNĐ

Máy hủy giấy Silicon PS-870C

Máy hủy giấy Silicon PS-886CN
 
2,810,000 VNĐ

Máy hủy giấy Silicon PS-886CN

Máy hủy giấy Surpass Dream SD 817B
 
5,550,000 VNĐ

Máy hủy giấy Surpass Dream SD 817B

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M
 
1,850,000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M

Máy hủy Surpass Dream SD 808D
 
3,290,000 VNĐ

Máy hủy Surpass Dream SD 808D

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C
 
4,790,000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C
 
1,890,000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-815C
 
2,090,000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-815C

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800C
 
2,090,000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800C

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-620C
 
3,490,000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-620C

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-610C
 
3,230,000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-610C