Thiết bị hội nghì truyền hình, truyền hình trực tuyến

Webcam Xfinity 1080P
 
1,100,000 VNĐ

Webcam Xfinity 1080P

Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom Group 500
 
0 VNĐ

Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom Group 500

Hội nghị truyền hình Polycom Group 700
 
0 VNĐ

Hội nghị truyền hình Polycom Group 700

MÁY ĐẠI BIỂU TOA TS-912
 
11,400,000 VNĐ

MÁY ĐẠI BIỂU TOA TS-912

MICRO CHỦ TỊCH TOA TS-801
 
12,400,000 VNĐ

MICRO CHỦ TỊCH TOA TS-801

TĂNG ÂM TRUNG TÂM TOA TS-800
 
29,300,000 VNĐ

TĂNG ÂM TRUNG TÂM TOA TS-800

MICRO ĐẠI BIỂU TOA TS-772
 
4,870,000 VNĐ

MICRO ĐẠI BIỂU TOA TS-772

MICRO ĐẠI BIỂU TOA TS 702
 
6,578,000 VNĐ

MICRO ĐẠI BIỂU TOA TS 702

MICRO CHỦ TỊCH TOA TS-771
 
5,580,000 VNĐ

MICRO CHỦ TỊCH TOA TS-771

TĂNG ÂM HỘI THẢO TOA TS-770
 
16,570,000 VNĐ

TĂNG ÂM HỘI THẢO TOA TS-770

TĂNG ÂM TRUNG TÂM TOA TS 700ER
 
15,307,000 VNĐ

TĂNG ÂM TRUNG TÂM TOA TS 700ER

THIẾT BỊ TRUNG TÂM HỘI THẢO KHÔNG DÂY TOA TS-910
 
26,300,000 VNĐ

THIẾT BỊ TRUNG TÂM HỘI THẢO KHÔNG DÂY TOA TS-910