Cung cấp các loại bộ nhớ trong, RAM chính hãng chuyên nghiệp nhất Nam Định

Ram IV - 4G/2400 Kingmax
 
1,000,000 VNĐ

Ram IV - 4G/2400 Kingmax

Ram3 8G/1600 Kingmax
 
1,550,000 VNĐ

Ram3 8G/1600 Kingmax

Ram IV 8G/2400 Kington ECC UDIMM
 
2,550,000 VNĐ

Ram IV 8G/2400 Kington ECC UDIMM

Bộ nhớ trong Ram IV 4G/2400 Gskill
 
1,100,000 VNĐ

Bộ nhớ trong Ram IV 4G/2400 Gskill

Bộ nhớ trong Ram IV 8G/2133 Kingmax
 
2,150,000 VNĐ

Bộ nhớ trong Ram IV 8G/2133 Kingmax

Bộ nhớ trong Ram4 - 8Gb/2133 Gskill
 
2,200,000 VNĐ

Bộ nhớ trong Ram4 - 8Gb/2133 Gskill

Bộ nhớ trong DDRAM Gskill 8G/2400 DDR4
 
2,190,000 VNĐ

Bộ nhớ trong DDRAM Gskill 8G/2400 DDR4

RAM Kingston ECC 8GB DDR3 Bus 1600Mhz
 
1,990,000 VNĐ

RAM Kingston ECC 8GB DDR3 Bus 1600Mhz

Ram Kingston 4G DDR4 Bus 2133Mhz
 
950,000 VNĐ

Ram Kingston 4G DDR4 Bus 2133Mhz

Bộ nhớ trong MXT RAM Corsair Vengeance 4GB DDR3 Bus 1600
 
650,000 VNĐ

Bộ nhớ trong MXT RAM Corsair Vengeance 4GB DDR3 Bus 1600

Bộ nhớ trong MXT Ram Gskill 4G DDR4 Bus 2133Mhz
 
950,000 VNĐ

Bộ nhớ trong MXT Ram Gskill 4G DDR4 Bus 2133Mhz

Bộ nhớ trong MXT RAM Kingmax 8GB DDR3 Bus 1600
 
1,350,000 VNĐ

Bộ nhớ trong MXT RAM Kingmax 8GB DDR3 Bus 1600

Bộ nhớ trong MXT Kingston 8.0GB DDR3 Bus 1600
 
1,150,000 VNĐ

Bộ nhớ trong MXT Kingston 8.0GB DDR3 Bus 1600

Bộ nhớ trong RAM Kingston 2.0GB DDR3 Bus 1600
 
350,000 VNĐ

Bộ nhớ trong RAM Kingston 2.0GB DDR3 Bus 1600

Bộ nhớ trong RAM MXT Kingston 4.0GB DDR3 Bus 1600
 
700,000 VNĐ

Bộ nhớ trong RAM MXT Kingston 4.0GB DDR3 Bus 1600

Bộ nhớ trong RAM Gskill NS 2GB DDR3 Bus 1600Mhz
 
390,000 VNĐ

Bộ nhớ trong RAM Gskill NS 2GB DDR3 Bus 1600Mhz

Bộ nhớ trong RAM Gskill NT 8GB (1x8GB) DDR3 bus 1600Mhz
 
1,550,000 VNĐ

Bộ nhớ trong RAM Gskill NT 8GB (1x8GB) DDR3 bus 1600Mhz

Bộ nhứ trong RAM Gskill NS 4GB DDR3 Bus 1600Mhz
 
720,000 VNĐ

Bộ nhứ trong RAM Gskill NS 4GB DDR3 Bus 1600Mhz

Bộ nhớ trong RAM Kingston ECC 16GB DDR4 Bus 2133Mhz
 
4,500,000 VNĐ

Bộ nhớ trong RAM Kingston ECC 16GB DDR4 Bus 2133Mhz