Cung cấp các loại đầu ghi hình Camera, DVR Camera giám sát IP , Camera HD,..http://www.khanhtoan.com/dau-ghi-dvr.html

Đầu ghi hình CP Plus CP-ER-1602K1-T
 
8,550,000 VNĐ

Đầu ghi hình CP Plus CP-ER-1602K1-T

Đầu ghi hình CP Plus CP-ER-0804K1-T
 
5,620,000 VNĐ

Đầu ghi hình CP Plus CP-ER-0804K1-T

Đầu ghi hình CP Plus CP-ER-0404K1-T
 
3,210,000 VNĐ

Đầu ghi hình CP Plus CP-ER-0404K1-T

Đầu ghi hình 24 kênh DHI-HCVR4224AN-S2KM
 
11,287,000 VNĐ

Đầu ghi hình 24 kênh DHI-HCVR4224AN-S2

Đầu ghi hình 8 kênh dahua HCVR7108H-S2KM
 
8,707,000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh dahua HCVR7108H-S2

Đầu ghi hình 4 kênh dahua  HCVR7104H-S2KM
 
5,025,000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh dahua HCVR7104H-S2

Đầu ghi hình 16 kênh HCVR5216A-S2KM
 
10,485,000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh HCVR5216A-S2

Đầu ghi hình đầu ghi hình 16 kênh HCVR51016H-S2KM
 
8,250,000 VNĐ

Đầu ghi hình đầu ghi hình 16 kênh HCVR51016H-S2

Đầu ghi hình đầu ghi hình 8 kênh HCVR5108H-S2KM
 
4,905,000 VNĐ

Đầu ghi hình đầu ghi hình 8 kênh HCVR5108H-S2

Đầu ghi hình 4 kênh HCVR5104H-S2KM
 
3,420,000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh HCVR5104H-S2

Đầu ghi hình 16 kênh Dahua HCVR41016HS-S2KM
 
5,060,000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh Dahua HCVR41016HS-S2

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua HCVR4108HS-S2KM
 
3,225,000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua HCVR4108HS-S2

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua HCVR4104HS-S2KM
 
2,250,000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua HCVR4104HS-S2

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua HCVR4108C-S2KM
 
2,775,000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua HCVR4108C-S2

Đầu ghi hình 4 kênh DAHUA HDCVI HCVR4104C-S2KM
 
1,785,000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh DAHUA HDCVI HCVR4104C-S2