Khánh Toàn cung cấp bộ lưu điện, sửa chữa chuyên nghiệp nhất Nam Định

UPS TRUE ONLINE DOSAN 3KVA/2.1KW C3K
 
17,450,000 VNĐ

UPS TRUE ONLINE DOSAN 3KVA/2.1KW C3K

UPS TRUE DOSAN ONLINE 2KVA/1.6KW ON-2KS
 
12,750,000 VNĐ

UPS TRUE DOSAN ONLINE 2KVA/1.6KW ON-2KS

UPS DOSAN TRUE ONLINE 2KVA/1.4KW 2KR
 
14,050,000 VNĐ

UPS DOSAN TRUE ONLINE 2KVA/1.4KW 2KR

UPS TRUE ONLINE DOSAN 2KVA/1.4KW C2K
 
13,050,000 VNĐ

UPS TRUE ONLINE DOSAN 2KVA/1.4KW C2K

UPS TRUE ONLINE DOSAN 1KVA/0.7KW C1KR
 
7,500,000 VNĐ

UPS TRUE ONLINE DOSAN 1KVA/0.7KW C1KR

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1K
 
7,200,000 VNĐ

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1K

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1KS
 
6,400,000 VNĐ

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1KS

UPS Up selec ULA 2000VA
 
4,350,000 VNĐ

UPS Up selec ULA 2000VA

UPS Up selec 1500VA
 
2,950,000 VNĐ

UPS Up selec 1500VA

UPS Santak Blazer 600VA/360W
 
2,050,000 VNĐ

UPS Santak Blazer 600VA/360W

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 1000 VA US1000 - LineInteractive
 
190,000 VNĐ

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 1000 VA US1000 - LineInteractive

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 500 VA US500
 
850,000 VNĐ

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 500 VA US500

Bộ lưu điện SANTAK RackmountTrue Online 1KVA_C1KR
 
10,350,000 VNĐ

Bộ lưu điện SANTAK RackmountTrue Online 1KVA_C1KR

Santak UPS offline 2000 VA
 
5,530,000 VNĐ

Santak UPS offline 2000 VA

Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W
 
2,550,000 VNĐ

Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W

Santak UPS offline 500 VA
 
1,030,000 VNĐ

Santak UPS offline 500 VA