Khánh Toàn cung cấp bộ lưu điện, sửa chữa chuyên nghiệp nhất Nam Định

UPS TRUE ONLINE DOSAN 3KVA/2.1KW C3K
 
17,450,000 VNĐ

UPS TRUE ONLINE DOSAN 3KVA/2.1KW C3K

UPS TRUE DOSAN ONLINE 2KVA/1.6KW ON-2KS
 
12,750,000 VNĐ

UPS TRUE DOSAN ONLINE 2KVA/1.6KW ON-2KS

UPS DOSAN TRUE ONLINE 2KVA/1.4KW 2KR
 
14,050,000 VNĐ

UPS DOSAN TRUE ONLINE 2KVA/1.4KW 2KR

UPS TRUE ONLINE DOSAN 2KVA/1.4KW C2K
 
13,050,000 VNĐ

UPS TRUE ONLINE DOSAN 2KVA/1.4KW C2K

UPS TRUE ONLINE DOSAN 1KVA/0.7KW C1KR
 
7,500,000 VNĐ

UPS TRUE ONLINE DOSAN 1KVA/0.7KW C1KR

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1K
 
7,200,000 VNĐ

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1K

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1KS
 
6,400,000 VNĐ

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1KS

UPS Up selec ULA 2000VA
 
4,350,000 VNĐ

UPS Up selec ULA 2000VA

UPS Up selec 1500VA
 
2,950,000 VNĐ

UPS Up selec 1500VA

UPS Santak Blazer 600VA/360W
 
2,050,000 VNĐ

UPS Santak Blazer 600VA/360W

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 1000 VA US1000 - LineInteractive
 
190,000 VNĐ

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 1000 VA US1000 - LineInteractive

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 500 VA US500
 
850,000 VNĐ

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 500 VA US500

Bộ lưu điện SANTAK RackmountTrue Online 1KVA_C1KR
 
10,350,000 VNĐ

Bộ lưu điện SANTAK RackmountTrue Online 1KVA_C1KR

Santak UPS offline 2000 VA
 
5,530,000 VNĐ

Santak UPS offline 2000 VA

Santak UPS offline 1000 VA TG 1000
 
2,550,000 VNĐ

Santak UPS offline 1000 VA TG 1000

Santak UPS offline 500 VA
 
1,030,000 VNĐ

Santak UPS offline 500 VA