Bộ lưu điện, tích điện cho máy tính tại Nam Định

UPS Cyber Power BU600E
 
790,000 VNĐ

UPS Cyber Power BU600E

UPS TRUE ONLINE DOSAN 3KVA/2.1KW C3K
 
0 VNĐ

UPS TRUE ONLINE DOSAN 3KVA/2.1KW C3K

UPS TRUE DOSAN ONLINE 2KVA/1.6KW ON-2KS
 
0 VNĐ

UPS TRUE DOSAN ONLINE 2KVA/1.6KW ON-2KS

UPS DOSAN TRUE ONLINE 2KVA/1.4KW 2KR
 
0 VNĐ

UPS DOSAN TRUE ONLINE 2KVA/1.4KW 2KR

UPS TRUE ONLINE DOSAN 2KVA/1.4KW C2K
 
0 VNĐ

UPS TRUE ONLINE DOSAN 2KVA/1.4KW C2K

UPS TRUE ONLINE DOSAN 1KVA/0.7KW C1KR
 
0 VNĐ

UPS TRUE ONLINE DOSAN 1KVA/0.7KW C1KR

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1K
 
0 VNĐ

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1K

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1KS
 
0 VNĐ

UPS DOSAN TRUE ONLINE 1KVA/0.7KW ON-1KS

UPS Up selec ULA 2000VA
 
0 VNĐ

UPS Up selec ULA 2000VA

UPS Up selec 1500VA
 
0 VNĐ

UPS Up selec 1500VA

UPS Santak Blazer 600VA/360W
 
0 VNĐ

UPS Santak Blazer 600VA/360W

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 1000 VA US1000 - LineInteractive
 
0 VNĐ

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 1000 VA US1000 - LineInteractive

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 500 VA US500
 
0 VNĐ

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 500 VA US500

Bộ lưu điện SANTAK RackmountTrue Online 1KVA_C1KR
 
0 VNĐ

Bộ lưu điện SANTAK RackmountTrue Online 1KVA_C1KR

Santak UPS offline 2000 VA
 
0 VNĐ

Santak UPS offline 2000 VA

Santak UPS offline 1000 VA TG 1000
 
2,350,000 VNĐ

Santak UPS offline 1000 VA TG 1000

Santak UPS offline 500 VA
 
1,080,000 VNĐ

Santak UPS offline 500 VA