Bộ nhớ trong (RAM)

Đầu chuyển DVI to HDMI 24-1
 
40,000 VNĐ

Đầu chuyển DVI to HDMI 24-1