Loa nam định, amply nam định, micro, phòng họp,hội trường, giải trí

Microphone Salar M9
 
120,000 VNĐ

Microphone Salar M9

Microphone Salar M8/M6
 
100,000 VNĐ

Microphone Salar M8/M6

Loa cao cấp RF - 1122B
 
5,200,000 VNĐ

Loa cao cấp RF - 1122B

Loa Cột Hifi OS-200F
 
2,000,000 VNĐ

Loa Cột Hifi OS-200F

Loa Hifi Karaoke AD-207
 
1,650,000 VNĐ

Loa Hifi Karaoke AD-207

Loa Hội Trường S-808
 
4,400,000 VNĐ

Loa Hội Trường S-808

Ampli SPA 909P
 
4,800,000 VNĐ

Ampli SPA 909P

Ampli Arirang  SPA - 303 XG
 
2,950,000 VNĐ

Ampli Arirang SPA - 303 XG

Ampli 2 micro Pro-200 i
 
3,500,000 VNĐ

Ampli 2 micro Pro-200 i

Ampli 2 micro PA-108A
 
850,000 VNĐ

Ampli 2 micro PA-108A

Ampli 2 micro  ST-7255A
 
1,600,000 VNĐ

Ampli 2 micro ST-7255A

Micro không dây WMU 336
 
1,450,000 VNĐ

Micro không dây WMU 336

Micro có dây AR-58
 
770,000 VNĐ

Micro có dây AR-58

Micro có dây  SM-909
 
270,000 VNĐ

Micro có dây SM-909

Micro có dây SM-606
 
160,000 VNĐ

Micro có dây SM-606

Micro không dây SM-9100V
 
2,090,000 VNĐ

Micro không dây SM-9100V

Micro không dây SM-9200U
 
3,200,000 VNĐ

Micro không dây SM-9200U